Heim
Viska
Heilun
Meistarar
Englar
Gleði
Hugleiðslur
Draumar
Um mig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortíð

Skilaboð frá Maitreya - miðill Margaret McElroy

Margir lifa í fortíðinni, í ótta við að halda áfram, í ótta við breytingar.

Fortíðin, eins og þú þekkir hana, er horfin! Hún hefur skilið eftir minningar, sumar góðar, sumar slæmar, en aðeins minningar. Þú getur ekki snúið aftur til fortíðar, þú getur ekki lifað í fortíðinni. Hvernig er hægt að lifa í einhverju sem er horfið? Það sem þú ert í raun að gera er að lifa í minningum. Margar sálir lifa í minningum sínum vegna þess að þar voru þær hamingjusamastar. Þær gera sér ekki grein fyrir því að þær geta upplifað hamingju í dag, í núinu! Það eina sem þær sjá eru minningar sínar. Þegar þær gera það, geta þær ekki séð núið eða það sem koma skal, eða það sem þið á jörðinni kallið "framtíð."

Það er erfitt að losa sig við minningar, en þegar þú ert frjáls, þá getur þú lifað lífi sem er frjálst, án kvaða, vegna þess að það er aðeins núið. Þessi stund, núið, er allt sem skiptir máli, ekkert annað er mikilvægt, núið er allt. Það sem skiptir máli er þessi stund tímans, núið, og leyfa því sem vill verða, koma í ljós. Ef þú lifir í núinu, skilur fortíðina að baki og leyfir framtíðinni að birtast, þá ertu sannarlega í takt við örlög þín. Fortíðin hefur liðið og er farin. Hún kenndi þér lexíur, hjálpaði til við að móta þig í það sem þú ert núna, verið blessun eða sumar sálir halda það bölvun, en það er farið. Ekki stíga aftur á bak inn í fortíðina, vertu bara kyrr í núinu.  Þegar þið getið gert þetta, munið þið sannarlega kynnast friði.

Þegar þið gerið þetta, mun framtíðin eins og þið kallið hana, eða það sem koma skal, þróast með reisn og hafa í för með sér dásamleg tækifæri til vaxtar og útvíkkunar.

Maitreya


Past

Message from Maitreya - channel Margaret McElroy

So many of you live in the past, in fear of moving forwards, in fear of change.

The past, as you know it, has gone! It has left only memories, some good, some bad, but memories only. You cannot return to the past, you cannot live in the past. How can you live in something that has gone? What you are actually doing is living in memories. Many souls live in their memories because that is where they were happiest. They do not realize that they can have happiness today, in the Now! All they can see is their memories. When they do this, they cannot see the Now or what is to come, or what you on the Earth plane call the “future.”

It is hard to break free of memories, but once you are free, then you can live a life that is free, unencumbered, because there is only a Now. This moment of time, Now, is all that matters, nothing else is important, the now is all. What matters is this moment of time, the now, and allowing what is to come to manifest. If you live in the now, you leave the past behind and allow the future to manifest, then you truly are in line with your destiny. The past has been and gone. It taught you lessons, helped mould you into what you are now, been a blessing or some souls may think it a curse, but it has gone. Do not step backwards into the past, but just be still in the now.  When you can do this, you will truly know peace.

As you do this, the future as you call it, or what is to come for you, will unfold gracefully, bringing with it wonderful opportunities for growth and expansion.

Maitreya

 

 

 

Kennsla Maitreya

Efst á síðu

Heim

Beint á síðu http://maitreya.co

© Jónína Þorbjörg Gunnarsdóttir netpóstur